מחירון תיקון מכונות כביסה

בקטגוריית מחירון תיקון מכונת כביסה, תוכלו להשוות ולסנן בין המגוון הרחב של שירותי תיקון מכונת הכביסה של מגוון החברות והדגמים המוכרים בשוק. אנו מזמינים אתכם לפנות למקצוענים המופיעים בעמוד, על מנת לקבל הצעת מחיר לשירות תיקון מכונת הכביסה לו אתם זקוקים, בין אם מדובר בתיקון הפשוט או המורכב ביותר, המומחים של טוב תודה מתחייבים לשירות הטוב, המקצועי והאמין ביותר תוך עבודה נקייה והמחירים ההוגנים ביותר.


ביקור טכנאי מכונות כביסה מחיר  
220 - 100 צפה
סוג תקלה סוג דגם יצרן מחיר  
תקלת חיבור במערכת מים פתח בחזית המכונה ווירפול 350 - 100 צפה
תקלת חיבור במערכת מים פתח בחזית המכונה AEG 400 - 100 צפה
תקלת חיבור במערכת מים פתח בחזית המכונה קריסטל 350 - 100 צפה
תקלת חיבור במערכת מים פתח בחזית המכונה Siemens 300 - 100 צפה
תקלת חיבור במערכת מים פתח בחזית המכונה בוש 300 - 100 צפה
תקלת חיבור במערכת מים פתח בדופן עליונה ווירפול 350 - 100 צפה
תקלת חיבור במערכת מים פתח בדופן עליונה AEG 300 - 100 צפה
תקלת חיבור במערכת מים פתח בדופן עליונה קריסטל 300 - 100 צפה
תקלת חיבור במערכת מים פתח בדופן עליונה Siemens 300 - 100 צפה
תקלת חיבור במערכת מים פתח בדופן עליונה בוש 300 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה דיגיטאלי פתח בחזית המכונה ווירפול 1000 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה דיגיטאלי פתח בחזית המכונה AEG 1000 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה דיגיטאלי פתח בחזית המכונה קריסטל 1000 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה דיגיטאלי פתח בחזית המכונה Siemens 1000 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה דיגיטאלי פתח בחזית המכונה בוש 1000 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה דיגיטאלי פתח בדופן עליונה ווירפול 1000 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה דיגיטאלי פתח בדופן עליונה AEG 1000 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה דיגיטאלי פתח בדופן עליונה קריסטל 1000 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה דיגיטאלי פתח בדופן עליונה Siemens 1000 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה דיגיטאלי פתח בדופן עליונה בוש 1000 - 100 צפה
תקלת ניקוז בצינור מים פתח בחזית המכונה ווירפול 350 - 100 צפה
תקלת ניקוז בצינור מים פתח בחזית המכונה AEG 3003 - 100 צפה
תקלת ניקוז בצינור מים פתח בחזית המכונה קריסטל 350 - 100 צפה
תקלת ניקוז בצינור מים פתח בחזית המכונה Siemens 350 - 100 צפה
תקלת ניקוז בצינור מים פתח בחזית המכונה בוש 350 - 100 צפה
תקלת ניקוז בצינור מים פתח בדופן עליונה ווירפול 350 - 100 צפה
תקלת ניקוז בצינור מים פתח בדופן עליונה AEG 350 - 100 צפה
תקלת ניקוז בצינור מים פתח בדופן עליונה קריסטל 350 - 100 צפה
תקלת ניקוז בצינור מים פתח בדופן עליונה Siemens 350 - 100 צפה
תקלת ניקוז בצינור מים פתח בדופן עליונה בוש 350 - 100 צפה
תקלת לוח בקרה מכאני פתח בחזית המכונה ווירפול 800 - 180 צפה
תקלת לוח בקרה מכאני פתח בחזית המכונה AEG 800 - 180 צפה
תקלת לוח בקרה מכאני פתח בחזית המכונה קריסטל 800 - 180 צפה
תקלת לוח בקרה מכאני פתח בחזית המכונה Siemens 800 - 180 צפה
תקלת לוח בקרה מכאני פתח בחזית המכונה בוש 800 - 180 צפה
תקלת לוח בקרה מכאני פתח בדופן עליונה ווירפול 800 - 180 צפה
תקלת לוח בקרה מכאני פתח בדופן עליונה AEG 800 - 180 צפה
תקלת לוח בקרה מכאני פתח בדופן עליונה קריסטל 800 - 180 צפה
תקלת לוח בקרה מכאני פתח בדופן עליונה Siemens 800 - 180 צפה
תקלת לוח בקרה מכאני פתח בדופן עליונה בוש 800 - 180 צפה
תקלת אטימה בדלת פתח בחזית המכונה ווירפול 400 - 180 צפה
תקלת אטימה בדלת פתח בחזית המכונה AEG 400 - 100 צפה
תקלת אטימה בדלת פתח בחזית המכונה קריסטל 2002 - 180 צפה
תקלת אטימה בדלת פתח בחזית המכונה Siemens 400 - 180 צפה
תקלת אטימה בדלת פתח בחזית המכונה בוש 400 - 180 צפה
תקלת אטימה בדלת פתח בדופן עליונה ווירפול 400 - 180 צפה
תקלת אטימה בדלת פתח בדופן עליונה AEG 400 - 180 צפה
תקלת אטימה בדלת פתח בדופן עליונה קריסטל 700 - 180 צפה
תקלת אטימה בדלת פתח בדופן עליונה Siemens 400 - 180 צפה
תקלת אטימה בדלת פתח בדופן עליונה בוש 400 - 180 צפה
סוג חלק סוג דגם יצרן מחיר  
החלפת תוף פתח בדופן עליונה בוש 900 - 450 צפה
החלפת תוף פתח בדופן עליונה Siemens 900 - 450 צפה
החלפת תוף פתח בדופן עליונה AEG 900 - 450 צפה
החלפת תוף פתח בדופן עליונה קריסטל 750 - 450 צפה
החלפת תוף פתח בדופן עליונה ווירפול 900 - 450 צפה
החלפת תוף פתח בחזית המכונה בוש 900 - 450 צפה
החלפת תוף פתח בחזית המכונה Siemens 900 - 450 צפה
החלפת תוף פתח בחזית המכונה AEG 880 - 450 צפה
החלפת תוף פתח בחזית המכונה קריסטל 900 - 450 צפה
החלפת תוף פתח בחזית המכונה ווירפול 800 - 100 צפה
החלפת טיימר פתח בדופן עליונה בוש 800 - 100 צפה
החלפת טיימר פתח בדופן עליונה Siemens 800 - 180 צפה
החלפת טיימר פתח בדופן עליונה AEG 800 - 180 צפה
החלפת טיימר פתח בדופן עליונה קריסטל 800 - 180 צפה
החלפת טיימר פתח בדופן עליונה ווירפול 800 - 180 צפה
החלפת טיימר פתח בחזית המכונה בוש 800 - 180 צפה
החלפת טיימר פתח בחזית המכונה Siemens 800 - 100 צפה
החלפת טיימר פתח בחזית המכונה AEG 800 - 100 צפה
החלפת טיימר פתח בחזית המכונה קריסטל 6006 - 180 צפה
החלפת טיימר פתח בחזית המכונה ווירפול 800 - 180 צפה
החלפת גוף חימום פתח בדופן עליונה בוש 450 - 100 צפה
החלפת גוף חימום פתח בדופן עליונה Siemens 450 - 150 צפה
החלפת גוף חימום פתח בדופן עליונה AEG 450 - 150 צפה
החלפת גוף חימום פתח בדופן עליונה קריסטל 450 - 150 צפה
החלפת גוף חימום פתח בדופן עליונה ווירפול 450 - 150 צפה
החלפת גוף חימום פתח בחזית המכונה בוש 400 - 150 צפה
החלפת גוף חימום פתח בחזית המכונה Siemens 450 - 150 צפה
החלפת גוף חימום פתח בחזית המכונה AEG 450 - 150 צפה
החלפת גוף חימום פתח בחזית המכונה קריסטל 450 - 100 צפה
החלפת גוף חימום פתח בחזית המכונה ווירפול 450 - 150 צפה
החלפת רצועת הנעה פתח בדופן עליונה בוש 400 - 80 צפה
החלפת רצועת הנעה פתח בדופן עליונה Siemens 400 - 80 צפה
החלפת רצועת הנעה פתח בדופן עליונה AEG 400 - 80 צפה
החלפת רצועת הנעה פתח בדופן עליונה קריסטל 400 - 80 צפה
החלפת רצועת הנעה פתח בדופן עליונה ווירפול 400 - 80 צפה
החלפת רצועת הנעה פתח בחזית המכונה בוש 400 - 80 צפה
החלפת רצועת הנעה פתח בחזית המכונה Siemens 400 - 80 צפה
החלפת רצועת הנעה פתח בחזית המכונה AEG 400 - 80 צפה
החלפת רצועת הנעה פתח בחזית המכונה קריסטל 400 - 80 צפה
החלפת רצועת הנעה פתח בחזית המכונה ווירפול 400 - 80 צפה
החלפת דלת וצירים פתח בדופן עליונה בוש 600 - 80 צפה
החלפת דלת וצירים פתח בדופן עליונה Siemens 600 - 80 צפה
החלפת דלת וצירים פתח בדופן עליונה AEG 600 - 80 צפה
החלפת דלת וצירים פתח בדופן עליונה קריסטל 600 - 80 צפה
החלפת דלת וצירים פתח בדופן עליונה ווירפול 600 - 100 צפה
החלפת דלת וצירים פתח בחזית המכונה בוש 600 - 80 צפה
החלפת דלת וצירים פתח בחזית המכונה Siemens 600 - 80 צפה
החלפת דלת וצירים פתח בחזית המכונה AEG 600 - 80 צפה
החלפת דלת וצירים פתח בחזית המכונה קריסטל 600 - 80 צפה
החלפת דלת וצירים פתח בחזית המכונה ווירפול 600 - 80 צפה
החלפת מסנן ומשאבת מים פתח בדופן עליונה בוש 450 - 100 צפה
החלפת מסנן ומשאבת מים פתח בדופן עליונה Siemens 450 - 100 צפה
החלפת מסנן ומשאבת מים פתח בדופן עליונה AEG 450 - 180 צפה
החלפת מסנן ומשאבת מים פתח בדופן עליונה קריסטל 450 - 180 צפה
החלפת מסנן ומשאבת מים פתח בדופן עליונה ווירפול 450 - 180 צפה
החלפת מסנן ומשאבת מים פתח בחזית המכונה בוש 450 - 180 צפה
החלפת מסנן ומשאבת מים פתח בחזית המכונה Siemens 450 - 180 צפה
החלפת מסנן ומשאבת מים פתח בחזית המכונה AEG 450 - 180 צפה
החלפת מסנן ומשאבת מים פתח בחזית המכונה קריסטל 450 - 180 צפה
החלפת מסנן ומשאבת מים פתח בחזית המכונה ווירפול 450 - 180 צפה
החלפת תרמוסטט פתח בדופן עליונה בוש 400 - 100 צפה
החלפת תרמוסטט פתח בדופן עליונה Siemens 400 - 100 צפה
החלפת תרמוסטט פתח בדופן עליונה AEG 400 - 100 צפה
החלפת תרמוסטט פתח בדופן עליונה קריסטל 400 - 100 צפה
החלפת תרמוסטט פתח בדופן עליונה ווירפול 400 - 100 צפה
החלפת תרמוסטט פתח בחזית המכונה בוש 400 - 100 צפה
החלפת תרמוסטט פתח בחזית המכונה Siemens 400 - 100 צפה
החלפת תרמוסטט פתח בחזית המכונה AEG 3503 - 100 צפה
החלפת תרמוסטט פתח בחזית המכונה קריסטל 400 - 100 צפה
החלפת תרמוסטט פתח בחזית המכונה ווירפול 400 - 100 צפה
סוג מערכת סוג דגם יצרן מחיר  
מערכת למניעת הצפה פתח בחזית המכונה AEG 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הצפה פתח בחזית המכונה Siemens 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הצפה פתח בחזית המכונה בוש 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הצפה פתח בחזית המכונה ווירפול 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הצפה פתח בחזית המכונה קריסטל 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הצפה פתח בדופן עליונה AEG 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הצפה פתח בדופן עליונה Siemens 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הצפה פתח בדופן עליונה בוש 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הצפה פתח בדופן עליונה ווירפול 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הצפה פתח בדופן עליונה קריסטל 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הקצפה פתח בחזית המכונה AEG 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הקצפה פתח בחזית המכונה Siemens 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הקצפה פתח בחזית המכונה בוש 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הקצפה פתח בחזית המכונה ווירפול 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הקצפה פתח בחזית המכונה קריסטל 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הקצפה פתח בדופן עליונה AEG 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הקצפה פתח בדופן עליונה Siemens 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הקצפה פתח בדופן עליונה בוש 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הקצפה פתח בדופן עליונה ווירפול 400 - 140 צפה
מערכת למניעת הקצפה פתח בדופן עליונה קריסטל 400 - 140 צפה
מערכת בולמי זעזועים פתח בחזית המכונה AEG 500 - 180 צפה
מערכת בולמי זעזועים פתח בחזית המכונה Siemens 500 - 180 צפה
מערכת בולמי זעזועים פתח בחזית המכונה בוש 500 - 180 צפה
מערכת בולמי זעזועים פתח בחזית המכונה ווירפול 3503 - 180 צפה
מערכת בולמי זעזועים פתח בחזית המכונה קריסטל 500 - 180 צפה
מערכת בולמי זעזועים פתח בדופן עליונה AEG 500 - 180 צפה
מערכת בולמי זעזועים פתח בדופן עליונה Siemens 500 - 180 צפה
מערכת בולמי זעזועים פתח בדופן עליונה בוש 500 - 180 צפה
מערכת בולמי זעזועים פתח בדופן עליונה ווירפול 500 - 180 צפה
מערכת בולמי זעזועים פתח בדופן עליונה קריסטל 500 - 180 צפה
מערכת חיסכון במים (שקילה אוטומטית/לחצן חצי כמות) פתח בחזית המכונה AEG 500 - 140 צפה
מערכת חיסכון במים (שקילה אוטומטית/לחצן חצי כמות) פתח בחזית המכונה Siemens 500 - 140 צפה
מערכת חיסכון במים (שקילה אוטומטית/לחצן חצי כמות) פתח בחזית המכונה בוש 500 - 140 צפה
מערכת חיסכון במים (שקילה אוטומטית/לחצן חצי כמות) פתח בחזית המכונה ווירפול 500 - 140 צפה
מערכת חיסכון במים (שקילה אוטומטית/לחצן חצי כמות) פתח בחזית המכונה קריסטל 500 - 140 צפה
מערכת חיסכון במים (שקילה אוטומטית/לחצן חצי כמות) פתח בדופן עליונה AEG 500 - 140 צפה
מערכת חיסכון במים (שקילה אוטומטית/לחצן חצי כמות) פתח בדופן עליונה Siemens 500 - 140 צפה
מערכת חיסכון במים (שקילה אוטומטית/לחצן חצי כמות) פתח בדופן עליונה בוש 500 - 140 צפה
מערכת חיסכון במים (שקילה אוטומטית/לחצן חצי כמות) פתח בדופן עליונה ווירפול 500 - 140 צפה
מערכת חיסכון במים (שקילה אוטומטית/לחצן חצי כמות) פתח בדופן עליונה קריסטל 500 - 140 צפה
מערכת נעילת דלת פתח בחזית המכונה AEG 400 - 150 צפה
מערכת נעילת דלת פתח בחזית המכונה Siemens 350 - 150 צפה
מערכת נעילת דלת פתח בחזית המכונה בוש 400 - 100 צפה
מערכת נעילת דלת פתח בחזית המכונה ווירפול 350 - 150 צפה
מערכת נעילת דלת פתח בחזית המכונה קריסטל 350 - 150 צפה
מערכת נעילת דלת פתח בדופן עליונה AEG 350 - 150 צפה
מערכת נעילת דלת פתח בדופן עליונה Siemens 400 - 150 צפה
מערכת נעילת דלת פתח בדופן עליונה בוש 350 - 150 צפה
מערכת נעילת דלת פתח בדופן עליונה ווירפול 350 - 150 צפה
מערכת נעילת דלת פתח בדופן עליונה קריסטל 400 - 150 צפה

בעלי המקצוע המומלצים ע״י לקוחותינו

דודי

worker-boxes-star (9.3)

אלי

worker-boxes-star (9.6)

יוסי

worker-boxes-star (9.4)

סער

worker-boxes-star (9.6)

worker-boxes-arrows-icon worker-boxes-close-icon

סנן בעלי מקצוע לפי איזור בארץ

worker-boxes-loc-icon אזור הדרום

אבי עבודות חשמל ומיזוג אויר

9.4

48 חוות דעת אופקים, להבים, נתיבות, שדרות, באר שבע, מיתר, עומר

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור הנגב

אבי עבודות חשמל ומיזוג אויר

9.4

48 חוות דעת אופקים, להבים, נתיבות, שדרות, באר שבע, מיתר, עומר

photo2
שירות ולרי

0

0 חוות דעת באר שבע, מיתר, עומר, ערד

photo2
קובי עובדיה תיקון מוצרי חשמל ביתיים

10

5 חוות דעת באר שבע, עומר, דימונה, מיתר, ערד

photo2
מאיר דוק-תיקונים

0

0 חוות דעת באר שבע, מיתר, עומר, דימונה, ערד

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור הצפון

עלמה שירותי תיקונים ואחזקה

9.4

16 חוות דעת צפת, כרמיאל, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
א.ר תיקונים

8.8

16 חוות דעת פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, רמת ישי, מגדל העמק, נצרת עילית, בית שאן, טבעון, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, עכו, מעלות, חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל, עתלית

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור הגליל והעמקים

שרות טל

9.6

33 חוות דעת עפולה, טבעון, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, עמק יזרעאל

photo2
award
עלמה שירותי תיקונים ואחזקה

9.4

16 חוות דעת צפת, כרמיאל, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
א.ר תיקונים

8.8

16 חוות דעת פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, רמת ישי, מגדל העמק, נצרת עילית, בית שאן, טבעון, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, עכו, מעלות, חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל, עתלית

photo2
אלקטרו בועז 24/7

9.4

16 חוות דעת טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2

worker-boxes-loc-icon מישור החוף הצפוני

עלמה שירותי תיקונים ואחזקה

9.4

16 חוות דעת צפת, כרמיאל, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
נ.בן חמו טכנאי שירות

9.5

22 חוות דעת נהריה, מעלות, עכו, קריות

photo2
award
א.ר תיקונים

8.8

16 חוות דעת פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, רמת ישי, מגדל העמק, נצרת עילית, בית שאן, טבעון, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, עכו, מעלות, חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל, עתלית

photo2
אלקטרו בועז 24/7

9.4

16 חוות דעת טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור חיפה והקריות

עלמה שירותי תיקונים ואחזקה

9.4

16 חוות דעת צפת, כרמיאל, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
נ.בן חמו טכנאי שירות

9.5

22 חוות דעת נהריה, מעלות, עכו, קריות

photo2
award
א.ר תיקונים

8.8

16 חוות דעת פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, רמת ישי, מגדל העמק, נצרת עילית, בית שאן, טבעון, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, עכו, מעלות, חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל, עתלית

photo2
אלקטרו בועז 24/7

9.4

16 חוות דעת טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור ירושלים

אקספרס 24 Exspres

9.3

27 חוות דעת בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה

photo2
שירות באיכות

9.5

41 חוות דעת ירושלים והסביבה

photo2
award
שירות מציון

9.3

49 חוות דעת בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה, מודיעין, מכבים, רעות

photo2
שירות שיאון

9.7

15 חוות דעת ירושלים והסביבה

photo2
award

worker-boxes-loc-icon אזור מודיעין והסביבה

טכנאי שירות יאיר בראון

9.3

23 חוות דעת חיפה, טבריה, קיבוצי עמק יזרעאל

photo2
שירות מציון

9.3

49 חוות דעת חיפה, טבריה, קיבוצי עמק יזרעאל

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור המרכז

סער טכנאי שירות

9.6

41 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, פתח תקווה, יהוד, אור יהודה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון

photo2
award
צור שירות תקונים

9.6

92 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, יהוד, אור יהודה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון

photo2
award
אבי שירות תיקונים

9.2

41 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, פתח תקווה, אור יהודה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון

photo2
בנג'י מומחה למקררים

9.4

10 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, פתח תקווה, אור יהודה, יהוד, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור השרון

ק. קרור וחשמל

9.4

7 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, נתניה, חדרה, קיסריה

photo2
בני שרותי תיקונים

9.4

36 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא

photo2
שירות נאה

9.6

20 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, בינימינה, זכרון

photo2
award
fixit יוני שרות תיקונים

9.6

26 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא

photo2
award

worker-boxes-loc-icon אזור חדרה והסביבה

ק. קרור וחשמל

9.4

7 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, נתניה, חדרה, קיסריה

photo2
זברה שירותי קירור ומיזוג

9.4

39 חוות דעת פרדס חנה - כרכור, ישובי עמק חפר, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון

photo2
שירות נאה

9.6

20 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, בינימינה, זכרון

photo2
award
א.ר תיקונים

8.8

16 חוות דעת פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, רמת ישי, מגדל העמק, נצרת עילית, בית שאן, טבעון, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, עכו, מעלות, חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל, עתלית

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור השפלה

טכנו דודי צדיק אמיתי

9.3

12 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה

photo2