כל בעלי המקצוע שמופיעים באתר טוב תודה מתחייבים לעמוד בקוד התנהגות ושירות המבוסס על הגינות, מקצועיות, שקיפות, כבוד ואכפתיות לצרכי הלקוחות.


רשימת הדרישות שלנו כוללת מספר סעיפים עקרוניים. אי עמידה בתנאים הללו תוביל להסרת בעלי המקצוע שהפרו אותם מרשימת המומלצים שלנו.


  1. מתן מידע אמין ומדויק בכרטיס העסק ובשיחה שבעל פה

  2. תמחור הוגן

  3. עמידה בזמנים

  4. עמידה בהתחייבויות בהתאם לסיכום שנקבע מראש

  5. שקיפות בכל תהליך העבודה

  6. שירות אדיב ומכבד, תוך שמירה על פרטיות הלקוח

  7. מתן אחריות לפרק זמן מוגדר מראש על העבודה