מחירון בניית פרגולות

בקטגוריית מחירון בניית פרגולה, תוכלו לסנן ולהשוות מחירים של התקנת פרגולה, בגינה הביתית או בגג. אנו מזמינים אתכם לפנות לאחד המומחים שריכזנו עבורכם בעמוד, על מנת לקבל הצעות מחיר לפרויקט בניית פרגולה, המקצוענים של אתר טוב תודה מתחייבים למחירים הוגנים לכל כיס תוך הקפדה על עבודה מקצועית ואיכותית ללא פשרות.


סוג הכיסוי מבנה בסיס הפרגולה צורת בניית הפרגולה תשתית התקנה מחיר  
רעפי חרס עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 800 - 300 צפה
רעפי חרס עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 800 - 300 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 1000 - 490 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 1000 - 470 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 1000 - 480 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 1000 - 370 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 1000 - 450 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 1000 - 400 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 1000 - 400 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 1000 - 370 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 1000 - 450 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 1000 - 370 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 1000 - 450 צפה
רעפי פלדה עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 1000 - 370 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 1000 - 390 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 1000 - 400 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 1000 - 400 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 1000 - 400 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 1000 - 350 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 1000 - 350 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 1000 - 400 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 1000 - 350 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 1000 - 380 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 1000 - 400 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 1000 - 400 צפה
רעפי שינגלס עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 1000 - 300 צפה
מבנה בסיס הפרגולה צורת בניית הפרגולה תשתית התקנה מחיר  
עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 900 - 400 צפה
עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 900 - 400 צפה
עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 900 - 400 צפה
עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 900 - 400 צפה
עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 900 - 400 צפה
עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 800 - 350 צפה
עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 900 - 400 צפה
עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 900 - 370 צפה
עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 900 - 380 צפה
עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 900 - 350 צפה
עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 900 - 400 צפה
עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 900 - 400 צפה
סוג כיסוי מבנה בסיס הפרגולה צורת בניית הפרגולה תשתית התקנה מחיר  
קורות עץ דקות עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 800 - 390 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 720 - 390 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 750 - 300 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 720 - 400 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 600 - 360 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 600 - 350 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 650 - 400 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 750 - 300 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 700 - 350 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 700 - 400 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 700 - 400 צפה
קורות עץ דקות עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 700 - 350 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 600 - 3 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 600 - 400 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 650 - 400 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 650 - 320 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 600 - 280 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 600 - 260 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 650 - 400 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 650 - 300 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 700 - 400 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 700 - 370 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 700 - 400 צפה
במבוק דק (זרדים) עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 700 - 400 צפה
במבוק עבה עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 800 - 320 צפה
במבוק עבה עמודי עץ גושני התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 800 - 400 צפה
במבוק עבה עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 800 - 400 צפה
במבוק עבה עמודי עץ גושני הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 800 - 400 צפה
במבוק עבה עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 600 - 350 צפה
במבוק עבה עמודי עץ אורן התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 650 - 370 צפה
במבוק עבה עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 720 - 400 צפה
במבוק עבה עמודי עץ אורן הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 650 - 400 צפה
במבוק עבה עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 700 - 400 צפה
במבוק עבה עמודי עץ רב שכבתי התקנה צמודה לבית על גבי רצפה 700 - 400 צפה
במבוק עבה עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 720 - 400 צפה
במבוק עבה עמודי עץ רב שכבתי הקמה בשטח פתוח על גבי רצפה 700 - 370 צפה
סוג הפרגולה צורת בניית הפרגולה תשתית ההתקנה מחיר  
תריסים קבועים הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 800 - 200 צפה
תריסים קבועים הקמה בשטח פתוח על גבי ריצפה 800 - 550 צפה
תריסים קבועים התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 800 - 550 צפה
תריסים קבועים התקנה צמודה לבית על גבי ריצפה 800 - 550 צפה
תריסים חשמליים הקמה בשטח פתוח על גבי הקרקע 1500 - 900 צפה
תריסים חשמליים הקמה בשטח פתוח על גבי ריצפה 1500 - 950 צפה
תריסים חשמליים התקנה צמודה לבית על גבי הקרקע 1500 - 1000 צפה
תריסים חשמליים התקנה צמודה לבית על גבי ריצפה 1500 - 1000 צפה

בעלי המקצוע המומלצים ע״י לקוחותינו

צבי

worker-boxes-star (9.4)

אורן

worker-boxes-star (9.4)

תומר

worker-boxes-star (9.5)

טל

worker-boxes-star (10)

worker-boxes-arrows-icon worker-boxes-close-icon

סנן בעלי מקצוע לפי איזור בארץ

worker-boxes-loc-icon אזור הדרום

פרגולות צבי דדון

9.4

42 חוות דעת רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד, קריית גת, אופקים, שדרות, נתיבות, קרית מלאכי, להבים, אשקלון

photo2
unikit

9.6

3 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית, קריית גת, אופקים, להבים, נתיבות, קרית מלאכי, שדרות, אשקלון

photo2
ערמונים גדרות ושערים

9.4

15 חוות דעת קריית גת, אופקים, להבים, נתיבות, קרית מלאכי, שדרות, אשקלון

photo2
פרגולייט - פרגולות אלומיניום

9.4

33 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד, בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם, קריית גת, אופקים, להבים, נתיבות, קרית מלאכי, שדרות, אשקלון

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור הנגב

שבע - בניה מתקדמת

10

3 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד, בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם, קריית גת, אופקים, להבים, נתיבות, קרית מלאכי, שדרות, אשקלון, באר שבע, דימונה, מיתר, עומר, ערד

photo2
ארץ ושמיים - עבודות עץ מיוחדות

9.5

11 חוות דעת קריית גת, אופקים, להבים, נתיבות, קרית מלאכי, שדרות, באר שבע, דימונה, מיתר, עומר

photo2
award
פרגולות ועבודות לבית ולגן

0

0 חוות דעת רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד, קריית גת, אופקים, שדרות, נתיבות, קרית מלאכי, להבים, אשקלון, באר שבע, מיתר, עומר, ערד, דימונה

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור הצפון

"צללים" פתרונות הצללה מאלומיניום

9.6

33 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, קרית שמונה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל, עתלית

photo2
award
unikit

9.6

3 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית, קריית גת, אופקים, להבים, נתיבות, קרית מלאכי, שדרות, אשקלון

photo2
עץ חיים

9.3

13 חוות דעת צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
alldesign

9.3

39 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור הגליל והעמקים

טל פרגולות

10

5 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
אשף-העץ והצבע

9.5

36 חוות דעת עפולה, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, רמת ישי, עמק יזרעאל, חיפה, קריות, נשר

photo2
award
unikit

9.6

3 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית, קריית גת, אופקים, להבים, נתיבות, קרית מלאכי, שדרות, אשקלון

photo2
עץ חיים

9.3

13 חוות דעת צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2

worker-boxes-loc-icon מישור החוף הצפוני

טל פרגולות

10

5 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
"צללים" פתרונות הצללה מאלומיניום

9.6

33 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, קרית שמונה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל, עתלית

photo2
award
unikit

9.6

3 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית, קריית גת, אופקים, להבים, נתיבות, קרית מלאכי, שדרות, אשקלון

photo2
עץ חיים

9.3

13 חוות דעת צפת, קצרין, רמת הגולן, קרית שמונה, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור חיפה והקריות

טל פרגולות

10

5 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
אשף-העץ והצבע

9.5

36 חוות דעת עפולה, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, רמת ישי, עמק יזרעאל, חיפה, קריות, נשר

photo2
award
"צללים" פתרונות הצללה מאלומיניום

9.6

33 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, קרית שמונה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל, עתלית

photo2
award
ברנשטיין פרגולות

9.8

5 חוות דעת חיפה

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור ירושלים

מעל הגג פרגולות

9.6

5 חוות דעת רחובות, נס ציונה, גדרה, בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם

photo2
יחיאל פרגולות

9.2

40 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה, מודיעין, שוהם, מכבים, רעות

photo2
חיים אומנות הברזל

9.5

34 חוות דעת בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה

photo2
award
פרגולייט - פרגולות אלומיניום

9.4

33 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד, בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם, קריית גת, אופקים, להבים, נתיבות, קרית מלאכי, שדרות, אשקלון

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור מודיעין והסביבה

חלומות עץ ומתכת

9.3

10 חוות דעת חיפה, טבריה, קיבוצי עמק יזרעאל

photo2
מעל הגג פרגולות

9.6

5 חוות דעת חיפה, טבריה, קיבוצי עמק יזרעאל

photo2
יחיאל פרגולות

9.2

40 חוות דעת חיפה, טבריה, קיבוצי עמק יזרעאל

photo2
סל גינון ופיתוח

9.6

30 חוות דעת חיפה, טבריה, קיבוצי עמק יזרעאל

photo2
award

worker-boxes-loc-icon אזור המרכז

טכנו עץ

10

3 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא

photo2
חלומות עץ ומתכת

9.3

10 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם

photo2
פרפקטו - ביצוע עבודות בנייה

9.6

5 חוות דעת תל אביב, רמת גן, בני ברק, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא

photo2
ע.ס אומנות בעץ

9.6

6 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, אור יהודה, פתח תקווה, בני ברק, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, אריאל, כפר סבא, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור השרון

אריאל אביקם

9.4

25 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, אריאל, כפר סבא, פרדס חנה - כרכור, ישובי עמק חפר, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון

photo2
תומר פתרונות עץ

9.5

58 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון

photo2
award
נסורת עבודת עץ

9.3

5 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון

photo2
טכנו עץ

10

3 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור חדרה והסביבה

אריאל אביקם

9.4

25 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, אריאל, כפר סבא, פרדס חנה - כרכור, ישובי עמק חפר, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון

photo2
תומר פתרונות עץ

9.5

58 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון

photo2
award
טל פרגולות

10

5 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, רמת ישי, כרמיאל, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
"צללים" פתרונות הצללה מאלומיניום

9.6

33 חוות דעת ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, צפת, קצרין, קרית שמונה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל, עתלית

photo2
award

worker-boxes-loc-icon אזור השפלה

פרגולות צבי דדון

9.4

42 חוות דעת רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד, קריית גת, אופקים, שדרות, נתיבות, קרית מלאכי, להבים, אשקלון

photo2
מעל הגג פרגולות

9.6

5 חוות דעת רחובות, נס ציונה, גדרה, בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם

photo2
סל גינון ופיתוח

9.6

30 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, יהוד, פתח תקווה, אור יהודה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם

photo2
award
פרגולייט - פרגולות אלומיניום

9.4

33 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד, בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם, קריית גת, אופקים, להבים, נתיבות, קרית מלאכי, שדרות, אשקלון

photo2