מחירון פרקטים

בקטגוריית מחירון פרקטים, תוכלו לסנן ולהשוות מחירי התקנת פרקט או מחיר פרקט על פי מטר בין אם מדובר בפרקט בחדר אחד או מספר חדרים, בבית או במשרד. פנו לאחד המקצוענים המופיעים בדף על מנת לקבל הצעת מחיר לפרויקט התקנת הפרקט שלכם. המומחים של טוב תודה מתחייבים למחירים ההוגנים ביותר תוך עבודה מקצועית, זריזה ואיכותית. פנו לאחד המומחים המופיעים בעמוד על מנת לקבל מחירון להתקנת הפרקט בבית או במשרד שלכם.


צורת התקנה איכות הפרקט מחיר  
יש לפרק פרקט ישן סוג AC5 50 - 10 צפה
התקנה על מרצפות סוג AC5 45 - 35 צפה
יש לפרק שטיח קיים סוג AC5 50 - 15 צפה
יש לפרק פרקט ישן סוג AC3 50 - 10 צפה
התקנה על מרצפות סוג AC3 45 - 35 צפה
יש לפרק שטיח קיים סוג AC3 50 - 15 צפה
יש לפרק פרקט ישן סוג AC4 50 - 15 צפה
התקנה על מרצפות סוג AC4 99 - 35 צפה
יש לפרק שטיח קיים סוג AC4 45 - 10 צפה
סוג פרקט סוג העץ תשתית קיימת סוג התקנה מחיר  
עץ מלא - גושני עץ אירוקו על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 250 - 40 צפה
עץ מלא - גושני עץ אירוקו על גבי מרצפות הנחה צפה 140 - 65 צפה
עץ מלא - גושני עץ אירוקו יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 265 - 10 צפה
עץ מלא - גושני עץ אירוקו יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 10 צפה
עץ מלא - גושני עץ אלון על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 250 - 85 צפה
עץ מלא - גושני עץ אלון על גבי מרצפות הנחה צפה 140 - 50 צפה
עץ מלא - גושני עץ אלון יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 265 - 45 צפה
עץ מלא - גושני עץ אלון יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 140 - 45 צפה
עץ מלא - גושני עץ דובדבן על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 250 - 85 צפה
עץ מלא - גושני עץ דובדבן על גבי מרצפות הנחה צפה 120 - 65 צפה
עץ מלא - גושני עץ דובדבן יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 100 - 45 צפה
עץ מלא - גושני עץ דובדבן יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 125 - 45 צפה
עץ מלא - גושני עץ אורן על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 400 - 80 צפה
עץ מלא - גושני עץ אורן על גבי מרצפות הנחה צפה 400 - 80 צפה
עץ מלא - גושני עץ אורן יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 400 - 85 צפה
עץ מלא - גושני עץ אורן יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 400 - 15 צפה
עץ מלא - גושני עץ מרבאו על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 140 - 80 צפה
עץ מלא - גושני עץ מרבאו על גבי מרצפות הנחה צפה 140 - 60 צפה
עץ מלא - גושני עץ מרבאו יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 265 - 85 צפה
עץ מלא - גושני עץ מרבאו יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 140 - 65 צפה
עץ מלא - גושני עץ בוק על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 250 - 85 צפה
עץ מלא - גושני עץ בוק על גבי מרצפות הנחה צפה 140 - 65 צפה
עץ מלא - גושני עץ בוק יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 265 - 85 צפה
עץ מלא - גושני עץ בוק יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 140 - 90 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אירוקו על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 100 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אירוקו על גבי מרצפות הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אירוקו יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 115 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אירוקו יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אלון על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 100 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אלון על גבי מרצפות הנחה צפה 125 - 50 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אלון יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 130 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אלון יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 55 צפה
פרקט דו שכבתי עץ דובדבן על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 125 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ דובדבן על גבי מרצפות הנחה צפה 90 - 50 צפה
פרקט דו שכבתי עץ דובדבן יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 115 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ דובדבן יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אורן על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 100 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אורן על גבי מרצפות הנחה צפה 90 - 50 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אורן יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 115 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ אורן יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט דו שכבתי עץ מרבאו על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 100 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ מרבאו על גבי מרצפות הנחה צפה 90 - 50 צפה
פרקט דו שכבתי עץ מרבאו יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 115 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ מרבאו יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט דו שכבתי עץ בוק על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 100 - 85 צפה
פרקט דו שכבתי עץ בוק על גבי מרצפות הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט דו שכבתי עץ בוק יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 115 - 45 צפה
פרקט דו שכבתי עץ בוק יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 45 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אירוקו על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 120 - 85 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אירוקו על גבי מרצפות הנחה צפה 90 - 50 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אירוקו יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 115 - 65 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אירוקו יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אלון על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 100 - 85 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אלון על גבי מרצפות הנחה צפה 200 - 50 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אלון יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 130 - 65 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אלון יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ דובדבן על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 100 - 85 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ דובדבן על גבי מרצפות הנחה צפה 90 - 50 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ דובדבן יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 120 - 65 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ דובדבן יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אורן על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 100 - 85 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אורן על גבי מרצפות הנחה צפה 90 - 50 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אורן יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 115 - 85 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ אורן יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ מרבאו על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 140 - 85 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ מרבאו על גבי מרצפות הנחה צפה 90 - 50 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ מרבאו יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 115 - 65 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ מרבאו יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 90 - 65 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ בוק על גבי מרצפות התקנה בהדבקה 250 - 85 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ בוק על גבי מרצפות הנחה צפה 90 - 50 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ בוק יש לפרק פרקט/שטיח קיים התקנה בהדבקה 115 - 65 צפה
פרקט תלת שכבתי עץ בוק יש לפרק פרקט/שטיח קיים הנחה צפה 120 - 65 צפה
סוג עבודה סוג פרקט מחיר  
צביעה בצבע שמן פרקט עץ 170 - 20 צפה
צביעה בצבע שמן פרקט למינציה 170 - 30 צפה
התקנת ספים פרקט עץ 250 - 20 צפה
התקנת ספים פרקט למינציה 250 - 20 צפה
התקנת פנלים פרקט עץ 45 - 20 צפה
התקנת פנלים פרקט למינציה 45 - 20 צפה
צביעה לכה פרקט עץ 170 - 20 צפה
צביעה לכה פרקט למינציה 170 - 20 צפה
סוג ניקוי/תחזוקה סוג פרקט מחיר  
צביעת פרקט פרקט עץ 170 - 60 צפה
צביעת פרקט פרקט למינציה 70 - 70 צפה
פוליש/וקס פרקט עץ 140 - 50 צפה
פוליש/וקס פרקט למינציה 55 - 55 צפה
ליטוש וחידוש שכבת הלכה פרקט עץ 170 - 40 צפה
ליטוש וחידוש שכבת הלכה פרקט למינציה 40 - 40 צפה
ליטוש וחידוש שכבת השמן פרקט עץ 170 - 60 צפה
ליטוש וחידוש שכבת השמן פרקט למינציה 170 - 170 צפה

בעלי המקצוע המומלצים ע״י לקוחותינו

ארז

worker-boxes-star (9.6)

אורן

worker-boxes-star (9.4)

יניב

worker-boxes-star (9.5)

אבירם

worker-boxes-star (9.8)

worker-boxes-arrows-icon worker-boxes-close-icon

סנן בעלי מקצוע לפי איזור בארץ

worker-boxes-loc-icon אזור הדרום

לא נמצאו בעלי מקצוע מומלצים באזור זה

worker-boxes-loc-icon אזור הנגב

לא נמצאו בעלי מקצוע מומלצים באזור זה

worker-boxes-loc-icon אזור הצפון

לא נמצאו בעלי מקצוע מומלצים באזור זה

worker-boxes-loc-icon אזור הגליל והעמקים

דוד פרקטים

9.6

11 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, רמת ישי, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
award

worker-boxes-loc-icon מישור החוף הצפוני

דוד פרקטים

9.6

11 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, רמת ישי, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
award

worker-boxes-loc-icon אזור חיפה והקריות

דוד פרקטים

9.6

11 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, רמת ישי, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
award

worker-boxes-loc-icon אזור ירושלים

א.ב.ש פרקטים

9.6

28 חוות דעת בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם

photo2
award
הפרקט -טבעי להרגיש בבית

9.8

7 חוות דעת בית שמש, יהודה ושומרון, ירושלים והסביבה, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור מודיעין והסביבה

א.ב.ש פרקטים

9.6

28 חוות דעת חיפה, טבריה, קיבוצי עמק יזרעאל

photo2
award
הפרקט -טבעי להרגיש בבית

9.8

7 חוות דעת חיפה, טבריה, קיבוצי עמק יזרעאל

photo2
פאר הפרקטים

9.7

14 חוות דעת חיפה, טבריה, קיבוצי עמק יזרעאל

photo2
award
72 גג

9.6

2 חוות דעת חיפה, טבריה, קיבוצי עמק יזרעאל

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור המרכז

י.יניב פרקטים

9.5

28 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, פתח תקווה, אור יהודה, יהוד, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, נתניה, קיסריה

photo2
award
אברמל'ה גולדה פרקטים ושטיחים בע"מ

9.7

21 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד

photo2
award
עופר התקנת פרקטים ושטיחים

9.4

32 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, פתח תקווה, אור יהודה, יהוד, קרית אונו, בני ברק, חולון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, קיסריה, זכרון

photo2
פאר הפרקטים

9.7

14 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם

photo2
award

worker-boxes-loc-icon אזור השרון

אריאל אביקם

9.4

25 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, אריאל, כפר סבא, פרדס חנה - כרכור, ישובי עמק חפר, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון

photo2
י.יניב פרקטים

9.5

28 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, פתח תקווה, אור יהודה, יהוד, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, נתניה, קיסריה

photo2
award
דוד פרקטים

9.6

11 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, רמת ישי, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
award
אברמל'ה גולדה פרקטים ושטיחים בע"מ

9.7

21 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד

photo2
award

worker-boxes-loc-icon אזור חדרה והסביבה

אריאל אביקם

9.4

25 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, אריאל, כפר סבא, פרדס חנה - כרכור, ישובי עמק חפר, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון

photo2
י.יניב פרקטים

9.5

28 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, פתח תקווה, אור יהודה, יהוד, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, נתניה, קיסריה

photo2
award
דוד פרקטים

9.6

11 חוות דעת רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, ישובי עמק חפר, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, בינימינה, קיסריה, זכרון, עפולה, בית שאן, טבעון, יקנעם, מגדל העמק, רמת ישי, עמק יזרעאל, טבריה, נהריה, מעלות, עכו, חיפה, קריות, טירת הכרמל, נשר, עתלית

photo2
award
עופר התקנת פרקטים ושטיחים

9.4

32 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, פתח תקווה, אור יהודה, יהוד, קרית אונו, בני ברק, חולון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, פרדס חנה - כרכור, נתניה, חדרה, קיסריה, זכרון

photo2

worker-boxes-loc-icon אזור השפלה

אברמל'ה גולדה פרקטים ושטיחים בע"מ

9.7

21 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד

photo2
award
פאר הפרקטים

9.7

14 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם

photo2
award
72 גג

9.6

2 חוות דעת תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, קרית אונו, בני ברק, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, אריאל, רעננה, כפר סבא, רמלה, לוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, אשדוד, מודיעין, מכבים, רעות, שוהם

photo2