מחירון אילוף כלבים מגיל שנה ומעלה

מחירון אילוף כלבים מגיל שנה ומעלה

תנאי האילוף סוג אילוף מין הכלב מחיר
אילוף בתנאי פנסיון משמעת בסיסית (שב, ארצה, אלי, רגלי) זכר ₪2700-3500
אילוף בתנאי פנסיון משמעת בסיסית (שב, ארצה, אלי, רגלי) נקבה ₪2700-3500
אילוף בתנאי פנסיון משמעת מתקדמת זכר ₪3000-3000
אילוף בתנאי פנסיון משמעת מתקדמת נקבה ₪3000-3000
אילוף בתנאי פנסיון הגנה ושמירה זכר ₪0-0
אילוף בתנאי פנסיון הגנה ושמירה נקבה ₪0-0
אילוף בקבוצות משמעת בסיסית (שב, ארצה, אלי, רגלי) זכר ₪750-750
אילוף בקבוצות משמעת בסיסית (שב, ארצה, אלי, רגלי) נקבה ₪750-750
אילוף בקבוצות משמעת מתקדמת זכר ₪0-0
אילוף בקבוצות משמעת מתקדמת נקבה ₪0-0
אילוף בקבוצות הגנה ושמירה זכר ₪0-0
אילוף בקבוצות הגנה ושמירה נקבה ₪0-0
קורס פרטי משמעת בסיסית (שב, ארצה, אלי, רגלי) זכר ₪1400-3000
קורס פרטי משמעת בסיסית (שב, ארצה, אלי, רגלי) נקבה ₪1400-3000
קורס פרטי משמעת מתקדמת זכר ₪3000-3000
קורס פרטי משמעת מתקדמת נקבה ₪1200-3000
קורס פרטי הגנה ושמירה זכר ₪0-0
קורס פרטי הגנה ושמירה נקבה ₪0-0

מאלפים מומלצים תל אביב

כתבות ומאמרים